ETAP PLANOWANIA

 

1.Modele i diagnostyka :

 

a. analiza gipsowych modeli w artykulatorze z opisem  -  350 zł cena zawiera :

komplet modeli gipsowych na podwójnej podstawie góra i dół + artykulacja z łuku twarzowego + płytki do artykulacji + analiza pierwszych kontaktów, prowadzeń, interferencji itp.

 

b. analiza drukowanych modeli w artykulatorze z opisem  -  400 zł cena zawiera :

komplet modeli drukowanych na drukarce ASIGA MAX na podwójnej podstawie góra i dół + artykulacja z łuku twarzowego + płytki do artykulacji + analiza pierwszych kontaktów, prowadzeń, interferencji itp.

 

2.Szyny miopatyczne :

 

a. szyna miopatyczne wymodelowana na artykulatorze w wosku a następnie wydrukowana w drukarce Asiga MAX i dopasowana kalkami Bausch na 8 mikronów  -  550 zł cena zawiera :

odlanie modeli / wydrukowanie + artykulacja z łuku twarzowego + płytki do artykulacji + wymodelowanie szyny + wydrukowanie i wykończenie szyny

 

3.Wax - up i planowanie :

 

a. wax up diagnostyczny według szkoły biofunkcjonalnej pełnych łuków  -  2 200 zł cena zawiera :

komplet modeli gipsowych/drukowanych na podwójnej podstawie pinowanych + artykulacja z łuku twarzowego + płytki artykulacyjne + wax up pełnych łuków na modelach pinowanych + indeksy silikonowe pełnych łuków do mock up w gabinecie

 

b. wax up wirtualny pełnych łuków  -  1 100 zł cena zawiera :

odlanie modeli lub wydrukowanie + artykulacja z łuku twarzowego + płytki do artykulacji + nałożenie modeli na tomografie komputerową ze  skanami twarzy i cefalometrię + wydrukowanie modeli góra i dół wax up + indeksy silikonowe pełnych łuków do mock up w gabinecie 

 

4.Szablony implantologiczne :

 

a. szablon implantologiczny niezależnie od ilości tulejii + projekt szablonu  -  500 zł cena zawiera :

odlanie modeli ze skanowaniem do pliku STL + projekt szablonu + wydrukowanie szablonu / wszystkie szablony projektowane są u nas w pracowni w programie Implant Studio pod nadzorem chirurga i implantologa Łukasza Bańczyka + protokół wiercenia + protokół chirurgiczny Implant Studio

*dodatkowe płatne tuleje i piny do danego systemu implantologicznego

 

ETAP PRAC TYMCZASOWYCH

 

1.Korona tymczasowa PMMA : 

 

a. korona PMMA Zirkonzahn / punkt w moście / korona pmma na implancie / licówka / onlay  -  150 zł cena zawiera :

komplet modeli + artykulcja z łuku twarzowego + projekt + przymiarka korony + korona ostateczna 

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

b. most PMMA Zirkonzahn na implantach pełen łuk  -  1 900 zł cena zawiera :

odlanie modeli + artykulacja z łuku twarzowego + projekt pracy + wydrukowanie belki do sprawdzenia pasywności + przymiarka mostu + możliwość koloryzacji pmma 

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

b. odbudowa przez flow injection w gabinecie jednego łuku  -  450 zł  cena zawiera :

wydrukowanie 2 modeli - jednego co drugi ząb , drugiego całego łuku + indeksy przezroczyste do flow injection w gabinecie

 

2.Bredent HIPC :

 

a. korona / punkt w moście / korona na implancie / licówka / onlay  -  370 zł cena zawiera :

 komplet modeli + artykulacja z łuku twarzowego + projekt + przymiarka korony + korona ostateczna

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

b. most brednet HIPC na implantach pełen łuk  -  4 800 zł cena zawiera :

odlanie modeli + artykulacja z łuku twarzowego + projekt pracy + wydrukowanie belki do sprawdzenia pasywności + przymiarka mostu + możliwość koloryzacji mostu + kompozytowa maska dziąsłowa

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

ETAP PRAC OSTATECZNYCH

 

1.Cyrkon / ceramika tłoczona Vita :

 

a. cyrkon korona Zirkonzahn / ceramika tłoczona Vita / punkt w moście / korona na implancie / licówka / onlay  -  650 zł cena zawiera :

odlanie modeli + artykulacja z łuku twarzowego + płytki do artykulacji + projekt korony + wytrawienie kwasem korony cyrkonowej według technologii Zircos-e + przymiarka korony + korona ostateczna

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

b. cyrkon Prettau 2 lub 3 Dispersive Zirkonzahn na implantach - pełen łuk  -  9 800 zł cena zawiera : 

w cenie odlanie modeli + artykulacja z łuku twarzowego + projekt pracy + wydrukowanie belki do sprawdzenia pasywności + przymiarka mostu + wytrawienie kwasem cyrkonu według technologii Zircos-e + nałożenia ceramiki w odcinku przednim + ceramiczna maska dziąsłowa

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

PRACE WEDŁUG KONCEPCJI  VieSID 

Vienna School of Interdisciplinary Dentistry :

 

1. modele diagnostyczne pinowane do kondylografii według szkoły VieSID + bruxchecker  -  450 zł cena zawiera :

komplet modeli gipsowych / drukowanych na podwójnej podstawie pinowanych + wytłoczona cienka płytka bruxchecker zawierająca barwnik do sprawdzenia interferencji i pierwszych kontaktów

 

2. wax up diagnostyczny według szkoły VieSID pełnych łuków  -  3 500 zł cena zawiera :

komplet modeli gipsowych / drukowanych na podwójnej podstawie pinowanych + artykualcja z łuku twarzowego + płytki artykulacyjne +  wax up pełnych łuków na modelach pinowanych / kontakty sprawdzane na kalkach Bausch 8 mikronów + indeksy silikonowe pełnych łuków do mock up w gabinecie + protokół zdjęciowy podczas wykonywania wax up przedstawiony w prezentacji PDF

 

3. korona PMMA Zirkonzahn / punkt w moście / korona na implancie  -  350 zł cena zawiera :

odlanie komplet modeli / wydrukowanie + artykulacja z łuku twarzowego + projekt + przymiarka korony + korona ostateczna

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

4. cyrkon korona Zirkonzahn / ceramika tłoczona Vita / punkt w moście / korona na implancie / licówka / onlay  -  1 000 zł cena zawiera :

odlanie kompletu modeli / wydrukowanie + artykulacja z łuku twarzowego + projekt / II / III wax up diagnostyczny + przymiarka korony + korona ostateczna

* do prac na implantach dodatkowo płatne elementy tj. analog, łącznik, śruba

 

Po rozpoczęciu współpracy z naszym laboratorium przez pierwsze trzy miesiące obowiązuje 20 % rabat

Rabatowi nie podlegają dodatkowe elementy protetyczne tj: analogi, śruby do łączników, łączniki standardowe, łączniki indywidualne, śruby gojące, tuleje do szablonów, multiunity.

Przy dużych rekonstrukcjach pracownia na podstawie pierwszego wstępnego wax up, rozpisuje plan i etapy protetyczne wraz z wyceną oraz rozwiązaniami materiałowymi.

 

Przedstawiliśmy Państwu nasz skrócony cennik prac protetycznych, aby dowiedzieć się więcej i wycenić szczegółowo daną pracę protetyczną i omówić etapy planu protetycznego prosimy o kontakt poprzez maila biuro@artcadcam.pl

 

Dziękujemy za zaufanie

#artcadcamteam